Menzis voor ieder menz, of..?

Menzis wil de zorgkosten van bepaalde mensen die zorg nodig hebben, niet meer vergoeden. Ze willen kijken naar de reden dat je zorg nodig hebt, en als die reden ze niet bevalt, betaal je maar zelf. Wat ons betreft is dat een zware schending van zowel je privacy als je recht op zorg, en daarom willen we er iets tegen doen. Help nu!

Wat wil Menzis?

Menzis wil niet meer zomaar alles vergoeden waar je volgens de wet recht op hebt. Menzis wil je zorgkosten alleen nog vergoeden als de reden dat je zorg nodig hebt, ze bevalt. Daarvoor moet desnoods de wet maar veranderd worden…
Menzis probeert dit te bereiken door op een punt in te hakken waarbij ze denken makkelijk te kunnen scoren: de comazuiper. En als er één schaap over de dam is, volgen er meer.

Behalve dan dat wij daar met zijn allen niet mee akkoord gaan.
Lees voor onze argumentatie verder, of sla die tekst over en onderneem nu direct actie: stuur een brief naar Menzis!

Is Menzis voor ieder menz, of...?Wat zegt Menzis er zelf over?

Op Radio 1 was vandaag Herre Kingma, bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente te horen. Hij vindt dat jongeren die vanwege comazuipen in ziekenhuizen belanden, zelf de kosten van hun behandeling moeten betalen. ‘Als iemand schade veroorzaakt die hij zelf in de hand heeft, dan moet hij daar ook maar zelf voor opdraaien.’ (1)

Zorgverzekeraar Menzis heeft vandaag laten weten de aanpak van Herre Kingma te steunen. Bas Leerink, lid van de raad van bestuur van Menzis, vertelt aan Radio 1: ‘Ik denk er hetzelfde over als Kingma.’ Samen met Kingma gaat Menzis bekijken wat de opties zijn. Ook willen ze de mogelijkheden bij de politiek gaan neerleggen. (1)
[(1): bron: Volkskrant]

Wat is het probleem met die aanpak?

Wellicht heeft Menzis niet goed nagedacht voor men deze uitspraken deed. Wij vermoeden eigenlijk van wel, maar of men nu wel of niet goed heeft nagedacht, dat maakt niet uit. De gevolgen blijven hetzelfde. Als je alleen zorg vergoed als de reden dat iemand die nodig heeft je bevalt, is het hek van de dam.

Als we nu comazuipers niet meer willen helpen, helpen we volgend jaar rokers met longkanker niet meer, en het jaar daarop zijn mensen met een sportblessure aan de beurt, enzovoorts. Want die mensen nemen immers ook allemaal bewust een risico. Als je deze lijn ver genoeg doortrekt, hoeft een zorgverzekering eigenlijk alleen nog mensen met een genetische ziekte te helpen, want dat zijn de enigen waarvan je absoluut zeker weet dat ze absoluut niets aan hun zorgbehoefte kunnen veranderen of die hadden kunnen voorzien.

Natuurlijk is comazuipen niet tof. Het is zorgelijk dat het steeds meer voorkomt. Maar de oplossing ligt niet in het verhalen van zorgkosten op patiënten. Want:

 • Niemand zuipt zich expres in een coma. Hoe stom het ook is om veel te veel te drinken, niemand is er daarbij op uit om in coma te raken. Maak mensen liever bewust van de gevaren van teveel drinken in plaats van ze te straffen als het al mis gegaan is.
 • Comazuipers zijn over het algemeen pubers. Dat is niet goed, maar psychologisch bekeken wel logisch: pubers proberen grenzen uit, en gaan dan soms te ver. Het is zinloos om pubers die een keer te ver over (hun eigen!) grenzen zijn gegaan met enorme schulden op te zadelen die ze in geen jaren kunnen afbetalen. Daarmee rem je ze alleen maar in hun ontwikkeling tot volwassen en goedopgeleide, verantwoordelijke burgers. Door pubers al vroeg zo financieel klem te zetten, heb je vooral veel kans op sprongen van een kat in het nauw; meer onverantwoordelijk gedrag of zelfs criminaliteit. Een straf heeft alleen zin als deze behapbaar is.
 • Door alleen zorg te vergoeden als de oorzaak voor die zorgbehoefte je bevalt, maak je een einde aan de solidariteit waarop ons zorgstelsel gebaseerd is. Het idee is dat je niet een oude sok met geld onder je bed hoeft te bewaren om de dokter mee te kunnen betalen als je ziek bent. Het idee is dat we met zijn allen zorgpremie betalen, en zo een collectieve spaarpot in handen van de zorgverzekeraars leggen, die zorgkosten voor alle verzekerden vergoedt, ongeacht hoe die zorgbehoefte ontstaan is.
 • Dat principe moeten we niet loslaten, ook niet bij vervelende, extreem veel drinkende pubers. Want als die niet meer vergoed worden, is het hek van de dam. Dan kun je net zo goed bijna niemand meer vergoeden.
 • Misschien wel ons belangrijkste punt: Als we bij iedere patiënt gaan controleren of die zelf zijn ziekte had kunnen voorkomen, dan kan dat alleen door onze zorgverzekeringen onbegrensde informatie te geven over hoe we leven, wat we doen, wat we eten en wat onze leefstijl is. Dat is echter enorm gevoelige privacy informatie waar een zorgverzekering niets mee te maken heeft. Een zorgverzekeraar is geen Big Brother die over je schouder mee mag kijken of je wel goed leeft.

Wat kun je doen?

Ik zit vaak met ergernis naar het nieuws te kijken. Jij vast ook. Je denkt dan: “Wat is dit nou weer voor iets stoms? Dat kan toch ook zus of zo?” …en daar blijft het dan meestal bij.

Maar we leven niet meer in 1950. We zijn niet meer machteloos. Dit is de tijd van sociale media. Of, zoals mijn tante van 78 vorig jaar zei: “Het nieuwe van deze tijd is dat een gewone burger een verschil kan maken in wat er in de gemeenschap gebeurt, door buiten de officiële autoriteiten om vorm te geven aan iets nieuws; door de macht van internet en creativiteit.”

We kunnen dit onzalige plan tegenhouden!

 • Door met zijn allen te laten weten dat we dit pad niet op willen gaan, en dat zorgverzekeraars niet de aangewezen mensen zijn om te bepalen hoe wij moeten leven.
 • Door Menzis te mailen dat we geen klant meer bij ze willen zijn (of dat nooit zullen willen worden) als ze dit doorzetten.
 • Door veel publiciteit te genereren. Door dit verhaal door te mailen aan vrienden, er over te posten op facebook en twitter. Menzis is uitermate gevoelig voor publiciteit.

ACTIE

Vind je dit idee van Menzis ook te ver gaan? Laat het ze dan weten! Als we met zijn allen duidelijk maken dat we geen zorgverzekering willen die over onze schouder meekijkt hoe we leven, kunnen we van Nederland weer een iets leukere plek maken. Onderteken daarom onderstaande petitie! 

[emailpetition id=”2″]

 

[signaturelist id=”2″]

 

6 gedachten over “Menzis voor ieder menz, of..?

 1. Hallo,

  Graag reageer ik op dit verhaal.

  Wij steunen de discussie die ontstaan is over het comazuipen. Dit betekend niet dat we zorg gaan weigeren aan deze groep. Dit zullen en mogen we nooit doen.

  Wij hopen dat er door de discussie juist een stuk bewustwording komt en dat er een gedragsverandering in deze problematiek ontstaat.

  Graag verwijs ik naar ons nieuwsbericht over dit onderwerp. http://www.menzis.nl/web/Artikel/Nieuws/MenzisSteuntOproepAanpakAlcoholmisbruik.htm

  Met vriendelijk groet,

  Madeleine Sanders

  Menzis webcare

 2. Leuk dat Menzis reageert. Maar wat wordt er eigenlijk gezegd in die reactie?

  Ten eerste beschuldigen we Menzis er nergens van dat ze weigert mensen zorg te verlenen. Dat is framing. Waar we wat op tegen hebben is dat Menzis in het interview op Radio 1 zegt zorgkosten op patiënten te willen verhalen. Daar gaat de discussie over.

  Dan het nieuwsbericht van Menzis waar naar wordt gelinkt:

  “Bij de behandeling van mensen die te veel hebben gedronken worden [verpleegkundigen en artsen] vaak geconfronteerd met agressie en geweld. Dit zorgt voor een toenemende druk op de ziekenhuiszorg en voor extra kosten. Bijvoorbeeld door de inzet van beveiliging. Dit soort kosten heeft niks met de daadwerkelijke ziekenhuiszorg te maken. Daarom steunt Menzis het voorstel van Herre Kingma dat ziekenhuizen deze extra kosten moeten kunnen verhalen op de veroorzaker.”

  Kijk, dat klinkt ineens heel anders dan het interview. Komt Menzis terug op haar woorden? Hebben we met de eerste paar handtekeningen al zoveel bereikt? Dat zou mooi zijn. Maar zeker is dat absoluut nog niet, want bovenstaande tekst kun je op meerdere manieren uitleggen.

  Het zou mooi zijn als Menzis een duidelijk antwoord wil geven op de volgende vragen:

  1. U wilt “extra kosten” op comazuipers verhalen.
  Welke extra kosten precies?
  Wilt u nu, zoals in het interview, de zorgkosten verhalen, of wilt u nu alleen de kosten van beveiliging verhalen op agressieve patiënten?

  2. Als u nu dan toch alleen beveiligingskosten wilt verhalen, waarom zoekt u dan de publiciteit? Beveiligingskosten verhalen kan immers al. Vermogensschade kan door het ziekenhuis (niet door u) verhaald worden in een civiele zaak. Toch hint u in het interview zelfs op het aanpassen van de wet, waarom?

  3. Belooft u dat u de zorg van verzekerden altijd zal blijven vergoeden, zonder te kijken naar de reden dat die zorg nodig is?

  We zijn benieuwd naar uw antwoord!

 3. Beste lezers.

  Menzis heeft over dit onderwerp niet zelf de publiciteit gezocht. De bestuurder van het MST, Herre Kingma, heeft vanuit emotie getwitterd dat het tijd wordt om na te denken over het verhalen van schade. Dit deed hij omdat hij een ontwikkeling ziet waarbij steeds meer bezoeken aan de spoedeisende hulp (SEH) in het weekend gerelateerd zijn aan alcoholgebruik. Deze dronken, vaak agressieve volwassenen zorgen voor overlast bij andere bezoekers in het ziekenhuis. Daarnaast leidt het tot veel extra kosten voor het ziekenhuis (o.a. extra beveiliging). Hierop heeft Bas Leerink, bestuurder van Menzis, eveneens spontaan gereageerd op Twitter dat hij het er mee eens is dat deze overlast teruggedrongen moet worden. Hij gaf daarbij aan dat hij wel samen met het ziekenhuis wil kijken naar mogelijkheden. Deze reacties sloegen dus op volwassenen. In de publiciteit is er vervolgens het woord “comazuipers” aan gehangen. Dat is begrijpelijk aangezien ook dit een maatschappelijk probleem is, maar het is een ander onderwerp dan waar de tweets over gingen. Comazuipers zijn veelal minderjarigen die bewusteloos worden binnengebracht en niet voor overlast zorgen.

  Menzis heeft zich de afgelopen jaren altijd openlijk sterk gemaakt om geen premiedifferentiatie aan te brengen op basis van levensstijl en gedrag. Wij vergoeden de zorgkosten ongeacht levensstijl en zullen dat ook blijven doen. We zijn wel van mening dat er aan de groeiende alcoholgerelateerde ongelukken en daaraan gekoppelde agressiviteit op de SEH iets moet gebeuren. U geeft aan dat de extra kosten van agressiviteit (extra inzet van beveiliging, extra inzet verpleegkundigen, kosten van vernielingen, opvang van bedreigde verpleegkundigen) nu al verhaald kunnen worden. Dat klopt. Maar het gebeurt niet! Deze kosten zitten voor een groot deel in de zorgkosten. Die worden dus door ons allemaal betaald. Daar willen met het ziekenhuis over in gesprek.

  De groep jeugdige comazuipers is een heel andere categorie. Je kunt je afvragen in hoeverre minderjarigen begrijpen wat ze doen en of je ze daarvoor aansprakelijk kunt stellen (of hun ouders). Wij zijn van mening dat je deze groep veel meer vanuit preventie moet benaderen. Dit is echter geen nieuw probleem. Al jaren lopen er preventieprogramma’s op scholen en in wijken, maar het aantal gevallen is de afgelopen jaren verdubbeld. Menzis gaat nu samen met het ziekenhuis kijken wat we nog meer kunnen doen aan preventie. Daarvoor zijn al afspraken gepland met de gemeente (en via de gemeente, de horeca), GGD en diverse verslavingszorginstellingen. Hier is dus geen sprake van kosten verhalen maar van voorkomen.
  Bas Leerink heeft inderdaad gezegd dat de wet eventueel moet worden aangepast. Dat heeft voornamelijk betrekking op de mogelijkheid om jeugdigen die toch in het ziekenhuis terecht komen te verplichten deel te nemen aan voorlichtingsprogramma’s.

  Vriendelijke groeten, Leontine Seuren, team Webcare Menzis

 4. Een hoopgevende reactie, mevrouw Seuren.
  U schrijft echter over het voorstel van Bas Leerink om de wet aan te passen: “Dat heeft voornamelijk betrekking op de mogelijkheid om jeugdigen die toch in het ziekenhuis terecht komen te verplichten deel te nemen aan voorlichtingsprogramma’s.”
  Tja, nou, dat is wel een heel grote oprekking van het begrip “voornamelijk”.
  Leerink zei namelijk:

  “We vinden dat als iemand medische zorg nodig heeft, of hij nou dronken is of gewond is geraakt doordat hij geen helm op had, gewoon geholpen moet worden. Daar moet geen discussie over zijn. Maar we moeten wel kijken of het mogelijk is dat niet alleen het collectief voor de kosten van die behandeling opdraait”
  [bron: http://nos.nl/artikel/349212-menzis-steunt-aanpak-comazuiper.html%5D

  Uw bestuurder Bas Leerink heeft dus wel degelijk uitgesproken dat zorgkosten verhaald moeten worden. Dat was ook niet in een emotionele tweet, maar op Radio 1 tijdens een interview over zijn tweet waarin hij zei het eens te zijn met Kingma. (die het ook al weer over zorgkosten heeft).

  In bovenstaand verhaal kiest u duidelijk voor een andere oplossing: preventie in plaats van het verhalen van zorgkosten. Daar zijn we blij mee. Maar:
  Met alle respect lijken de uitspraken van een bestuurder van Menzis me doorslaggevender dan die van een medewerker van Menzis Webcare.

  U beweert eigenlijk dat de discussie die op deze pagina en in de media gevoerd wordt, gebaseerd is op verwarring. Maakt u dan alstublieft een einde aan die verwarring.

  Waarom neemt Menzis nu niet gewoon openlijk afstand van de uitspraken van Kingma en Leerink? Dat zou veel duidelijkheid scheppen.

 5. Beste AKA Design,

  In onze vorige reactie hebben wij de Menzis standpunten verwoord. We hebben je een telefoongesprek aangeboden om toelichting te geven. Dit aanbod staat nog steeds.

  Vriendelijke groeten,
  Leontine Seuren, Menzis webcare

 6. Beste Leontine

  Zoals ik Menzis al eerder terugmailde op het aanbod van een telefoongesprek: Ik ben natuurlijk vereerd dat uw woordvoerder met mij wil bellen.
  Maar eigenlijk hebben we liever een schriftelijke reactie, op de pagina die u nu leest.
  Er zijn immers meer mensen benieuwd naar het antwoord op de vraag zoals die hier gesteld wordt: “Waarom neemt Menzis nu niet gewoon openlijk afstand van de uitspraken van Kingma en Leerink?”

  Via Twitter gaf u daar intussen antwoord op:
  “Wij nemen geen afstand van de uitspraken van onze bestuurder.”
  (http://twitter.com/Menzis/statuses/180574101432311808)

  Twitter is niet geschikt om een standpunt uit te leggen. Deze pagina echter wel.
  U zegt hier, als ik het goed samenvat:

  1)
  Menzis wil geen premiedifferentiatie aanbrengen op basis van levensstijl en gedrag. Menzis wil inzetten op preventie en het voorkomen van recidive van comazuipers. Menzis wil de zorgkosten pur sang niet op hen verhalen.

  2)
  U bestuurder zegt echter het omgekeerde:
  “we moeten wel kijken of het mogelijk is dat niet alleen het collectief voor de kosten van die behandeling opdraait”
  Daarmee bedoelt hij overduidelijk te zeggen dat zorgkosten juist wel op patiënten worden verhaald. Als het collectief (de staat, de zorgverzekeraar) niet alles betaalt, blijft er immers niemand anders over.

  Kunt u ons vertellen hoe u uitspraak 1) nu met uitspraak 2) rijmt?

  U moet natuurlijk helemaal zelf weten of u wel of geen afstand wilt nemen van de uitspraken van de heer Leerink. Maar hoe moeten wij u nu begrijpen, aangezien u twee tegengestelde uitspraken doet?

Geef een antwoord