Welke taal spreek jij?

Ook al spreken we allemaal Nederlands, toch kunnen we heel verschillende talen spreken. Een vermakelijk voorbeeld van een mismatch uit mijn verleden als docent.
We weten allemaal hoe belangrijk het is om je aan te passen aan de taal van je gesprekspartner. Of het nu gaat om klantcontact, een folder, een lezing of een gesprek met een vriend met liefdesverdriet: gebruik woorden die je publiek begrijpt en waarmee het zich kan identificeren.

In het dagelijks leven gaat dat meestal goed. Je praat anders met je moeder dan met je klanten. Maar het gaat ook wel eens mis. Een voorbeeld uit mijn verleden als docent.

Een van mijn leerlingen moest me nog een werkstuk (ofwel PO, Praktische Opdracht) met een interview en een zelfevaluatie sturen. Ik kreeg achter elkaar deze twee mails van hem:

Eerste mail student aan docent:

Onderwerp: FW: interview

Subject: interview

hier is ie mattie
geef meteen ff de email van leraar aight

Tweede mail student aan docent:

Onderwerp: corectie po

corectie
ik had mijnevaluatie vergeten srry my bad!

Ik heb hem dit terug gestuurd:

mail docent aan student:

Onderwerp: Re: corectie po

Yo dude, alles chill? Ik heb je PO in da house. En het is correctie, niet corectie… mooie speling!

Superflex dat jij en je matti weten hoe je op straat moet kwekku, maar jwt, op scoro kan je beter ABN lullen anders worden de juffen dizzy. Kan je bij ons holler oefenen zodat kadavers en de juf Nederlands niet para van je worden.

Geef ook ff door aan je homie wil je

Salaam

Master Swa

;)

Deze kreeg ik terug:

mail student aan docent:

Onderwerp: Re: corectie po

whahahahaha lijpe ;eraar ben jij mang ghehehe

halla at ya boy
euh!

Ik stuurde deze weer:

mail docent aan student :

Onderwerp: Re: Re: corectie po

Aan de weledelgestrenge heer X

Wellicht is mijn boodschap niet geheel en al duidelijk overgekomen; graag zou ik hierbij het één en ander in klaarheid willen brengen. Gaarne wil ik u verzoeken om u tijdens uw schooluren slechts te bedienen van Algemeen Beschaafd Nederlands, zodat u dientengevolge in een later stadium in uw leven niet alleen in staat bent om u op straat verstaanbaar te maken, doch ook potentieel communicabel zult zijn met bijvoorbeeld een werkgever, de overheid en de zulkes. U weet maar nooit of u te enigertijd enigerlei contact kunt benuttigen met dergelijke lieden. Het is mitsdien opportuun om u reeds nu in deze tweetaligheid, als ik het zo mag uitdrukken, te bekwamen.
Ik verwacht vanaf nu dan ook uw toegewijde medewerking.

Hoogachtend,

Y

Hij stuurde me dit terug:

mail student aan docent:

Onderwerp: Re: Re: corectie poAan de weledelgestrenge heer Y

Ik heb u boodschap begrepenen, en ik zal hierbij verklaren zo een dergelijke taalgebruik niet meer gebruiken.
Ik wens u succes met u lessen maatschappijleer.

Hoogachtend,

X

En toen was ik weer aan de beurt om iets te sturen:

mail docent aan student:

Onderwerp: Re: Re: Re: corectie po

Geachte heer X

Het is, nadat de rode delen zijn weggestreept en de groene toegevoegd:

>Ik heb uw boodschap begrepenen, en ik zal hierbij verklaren zo een
>dergelijke verklaar hierbij dat ik een dergelijk taalgebruik niet meer zal gebruiken.
>Ik wens u succes met uw lessen maatschappijleer.

Ik weet dan ook niet geheel en al in te schatten op welke waarde ik uw verklaring in moet schatten, als u kunt inschatten wat ik bedoel.

Hoogachtend,

Y

Hij is me de rest van het jaar “Hey, master Swa!” blijven noemen, maar deed in de klas erg zijn best om te “oefenen in die andere taal” zoals hij het zelf noemde, en heeft zijn HAVO diploma vorig jaar behaald. Hij gaf me toestemming om de mailuitwisseling te delen met anderen. De eerste keer dat ik hem trof na de mailuitwisseling schoten we allebei in een deuk. Hij zei: “Ha, schatten! Eh ik bedoel…”

Geef een reactie